Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 29503 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300
DOLIN Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300
RV Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 Công suất: 1.5KW
Tỉ số truyền: 300:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc
Tỉ số truyền: 300:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc" /> Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 4.9 3890
29503 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 Công suất: 1.5KW
Tỉ số truyền: 300:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:44 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:44 PM InStock
Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300

Motor giảm tốc cốt âm vuông góc 2hp tỉ số truyền 1/300


 • 05-01-2017 01:47:44 PM
  Lượt xem: 29503
 • Mã sản phẩm: RV
 • Công suất: 1.5KW
  Tỉ số truyền: 300:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Cốt âm vuông góc

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues

 
gearmotor 2hp 300 details
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật